Hendi FriendlyOrientační systémy pro nevidomé
a zrakově postižené

Références

La liste des références vous sera envoyée sur demande.