Hendi FriendlyOrientační systémy pro nevidomé
a zrakově postižené

Reference

Seznam referencí bude poskytnut na vyžádání.